TAIDEKURSSIT

Liisa Tuimala | 2.5.2018

Taidekurssit yhteistyössä Joutsan kunnan kanssa


Taidekurssit aloitti yhteistyön Joutsan kunnan sosiaalipalvelujen kanssa vuoden 2018 alussa. Yhteistyön ansiosta Joutsan TyöVarikon asiakkailla on mahdollisuus opiskella taiteen tekemistä, itseilmaisua ja luovuutta Taidekurssien Maalaa ja voi hyvin -valmennuksessa. Valmennukseen osallistuminen on TyöVarikon asiakkaille maksutonta.


Innostavaa, käytännöllistä ja elämänmyönteistä

Maalaa ja voi hyvin on hyvinvointia tukeva valmennus, jossa pohditaan omaa itseä, nykyistä elämäntilannetta ja tulevaisuutta. Valmennuksessa kartoitetaan omia voimavaroja ja kestävän hyvinvoinnin osatekijöitä sekä luodaan katse kohti tulevaa. Jakso on innostava, voimauttava ja käytännönläheinen, eikä aikaisempaa maalauskokemusta tarvita.

Valmennus pitää sisällään yksinkertaisia ja kiinnostavia tehtäviä, jotka tehdään maalaten. Osa tehtävistä on pohdintatehtäviä. Kokonaisuuteen kuuluu helppotajuiset ja kiinnostavat teoriaosuudet sekä runsas joukko erilaisia tehtäviä oman itsetuntemuksen kasvattamiseksi, arvojen kirkastamiseksi, voimavarojen lisäämiseksi ja oman elämäntilanteen selkiyttämiseksi. Myöskään luovuutta ei unohdeta.


Valmennuksen tavoite on antaa osallistujalle uusia eväitä omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen ja kannustaa häntä tekemään myös muutoksia omaa tulevaisuuttaan ajatellen – jos muutoksille on tarvetta. Nämä tavoitteet sopivat hyvin yhteen TyöVarikon asiakastyön tavoitteiden kanssa. Kokonaisuutena valmennus on innostava, käytännöllinen ja elämänmyönteinen.


Valmennuksen ohjaaminen Joutsan TyöVarikolla

Joutsan TyöVarikolla valmennusta ohjaa kuntalaisille työ- ja yksilövalmentaja Päivi Boualem. Ennen valmennuksen ohjaamisen aloittamista hän tutustui valmennuksen materiaalisisältöön ja suunnitteli aikataulun TyöVarikon arkeen sopivaksi. Boualem kertoo, että ryhmäläiset ovat pitäneet tehtävien tekemisestä ja ovat tehtävien myötä innostuneet keskustelemaan eri teemoista. Maalaa ja voi hyvin soveltuukin sekä itsenäiseen tekemiseen että ryhmänä käytäväksi, jossa esimerkiksi sosiaali-, terveys- tai hyvinvointialan ammattilainen ohjaa valmennusta omalle ryhmälleen.

Päivi Boualem kertoo kertoo valmennuksesta seuraavaa:

"Valmennus sopii minun mielestäni monen ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteessa oleville, mutta erityisesti niille, jotka ovat halukkaita pohtimaan syvällisesti omaa elämäänsä ja omaa tulevaisuuttaan. Valmennukseen voi osallistua maalaustaidoista ja taiteellisesta taustasta riippumatta. Sanoisin silti, että valmennukseen osallistujalta vaaditaan sitä, että hän on valmis pohtimaan omaa elämäänsä luovuutta apuna käyttäen. Valmennus antaa lisäksi mukavasti perustietoa myös akvarellimaalauksesta ja sen eri tekniikoista."


Joutsan TyöVarikolla valmennukseen osallistuu muutama asiakas kerrallaan. Tapaamiskerrat aloitetaan yhteisellä hetkellä, jossa perehdytään päivän teemaan. Tämän jälkeen tehtävien pariin siirrytään joko pienryhmänä tai itsenäisesti. Lopuksi ryhmäläisten kanssa keskustellaan mieleen heränneistä ajatuksista. Valmennusta ohjaava Boualem kokee, että valmennusta on ollut helppo ohjata ja että sekä valmennus että sen materiaalit ovat antaneet hänelle uusia työkaluja myös valmennuksen ulkopuoliseen asiakastyöhön.


 


MAALAA JA VOI HYVIN -VALMENNUS


Maalaa ja voi hyvin -valmennuksessa
keskitytään hyvinvoinnin ja luovuuden lisäämiseen – taiteellista näkökulmaa unohtamatta.


VALMENNUKSEN KESTO: 6 viikkoa

VALMENNUKSEN HINTA: 349 €


Valmennus sisältää runsaasti tehtäviä, jotka antavat sinulle välineitä oman itsetuntemuksesi lisäämiseen. Saat paljon tietoa maalaamisen ja muun kehollisen tekemisen hyödyistä mielen ja kehon hyvinvointiin. Valmennus antaa sinulle tieto- ja välinepankin oman hyvän olosi lisäämiseen myös tulevaisuutta ajatellen. Valmennus sopii kaikille, mutta siitä hyötyvät erityisesti ne henkilöt, jotka kokevat elämässään haasteita tai haluavat pohtia elämäntilannettaan ja omaa itseään pintaa syvemmältä.

Valmennuksessa yhdistyy taide, luova tekeminen sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Katso tarkempi kuvaus valmennuksen esittelysivulta ja liity mukaan.