TAIDEKURSSIT

Liisa Tuimala | 27.2.2017

Miten nostan oman taiteeni hintaa?


Me kaikki taiteilijat toivomme, että taiteemme myy. Olen viime aikoina saanut kyselyitä taiteen myyntiin liittyvissä kysymyksissä. Miten voin nostaa omien töideni arvoa asiakkaiden silmissä? Miten saan töitäni paremmin kaupaksi? Mitä voin tehdä, että saan palkkaa tekemästäni työstä?

Olen koonnut tähän artikkeliin erilaisia neuvoja ja vinkkejä oman taiteen arvon nostamiseen ja myynnin edistämiseen liittyen. Vinkkipaketti käsittelee tiettyjä taidemyynnin lainalaisuuksia ja pyrkii valottamaan niitä asioita, jotka vaikuttavat asiakkaiden ostopäätösten taustalla. Ohjeet eivät ole tärkysjärjestyksessä, ja osa neuvoista soveltuu eri taiteilijoille paremmin kuin jotkin toiset. Toivon, että saat tästä ideoita, joita voit soveltaa omassa työssäsi.1. Signeeraus

Jos samalta taiteilijalta on myynnissä kaksi samantasoista työtä, joista toisessa on signeeraus ja toisessa ei, signeerattu työ menee kaupaksi. Signeeratut työt ovat yleisesti ottaen myös arvokkaampia kuin ne, joihin taiteilija ei ole viitsinyt laittaa nimeään.

Signeerauksen voima on yllättävä. Vaikka kyse on "vain nimestä", ostajat ovat kiinnostuneita signeerauksen olemassaolosta. Töiden tekijä kiinnostaa, ja epäilemättä nimi työssä on kuin todiste tai sinetti työn merkityksestä, aitousesta ja arvosta.

Signeerauksella on painoarvoa, vaikka taiteilijan nimi ei olisi vielä tunnettu. Niinpä kaikkien taiteilijoiden kannattaa signeerata työnsä näkyvästi. Nimen kätkemisellä, piilottamisella tai tietoisella poisjättämisellä ei oikeastaan voita mitään.


2. Tarina teoksen takana

Teos myy helpommin, kun tarina sen takana avataan. Teoksen nimi on jo itsessään pienoistarina teoksesta, mutta kertoo työstä vielä varsin vähän.

Jos taideteoksen aiheeseen ja työhön ei liity erityistä tarinaa, sellainen kannattaa kaivaa esiin ja avata asiakkaalle. Mihin tahansa taideteokseen on liitettävissä hyvä tarina, joka on uskottava ja joka perustuu teokseen tavalla tai toisella.

Tarina voi liittyä teoksessa kuvattavaan aiheeseen tai toisaalta syntyprosessiin. Mielenkiintoinen tarina voi liittyä myös siihen, mitä syntynyt teos merkitsee taiteilijalle itselleen.

Tarinan pituudella ei ole mitään maksimimittaa. Uskaltaisin melkein sanoa, että mitä pitempi tarina, sen parempi – olettaen tietenkin, että tarina on hyvin laadittu. Teoksen myyntiä ei heikentäisi se, että yhdestä taulusta olisi kirjoitettu vaikkapa kokonaisen romaanin verran tarinaa. Taidekentältä löytyy lukuisia kokemuksia, joissa vähän kehnompiakin töitä myydään teoksista kertovien kirjojen ja muiden tekstien voimalla.


3. Tekijän tunnettuus

Mitä tunnetumpi teoksen tekijä on, sitä paremmin työ myy. Vaikka omat työt olisi suunnattu ns. pienelle yleisölle, myyntiä edesauttaa taiteilijan esilläolo ja tunnettuus. Esilläolon muodon, tyylin ja kanavan voi tietenkin päättää itse. Jollekin on luontevaa olla somessa, kun joku toinen pitää ahkerasti näyttelyitä ja hakee tunnettuutta sitä kautta.


4. Hintojen laittaminen esiin

Yllättävän usein törmää tilanteeseen, jossa taiteilija ei ole halunnut paljastaa myytävien töidensä hintoja. Hän olettaa, että työstä kiinnostunut ihminen kyllä ottaa yhteyttä ja pyytää hintaa, jos hän todella haluaa teoksen ostaa.

Hinnan pimittäminen on yksi tehokkaimmista teoskaupan estäjistä. Vai miltä tuntuisi kävellä mihin tahansa liikkeeseen ja kysyä jokaisen myytävän artikkelin hinta erikseen? Hintojen kyseleminen on asiakkaalle raskasta ja vaivalloista. Asiakas haluaa tietää, mitä mikäkin maksaa ja hänelle täytyy tulla olo, että hintoja ei keksitä pärstäkertoimen mukaan. Hinnan laittaminen esille helpottaa ostajan elämää ja takaa, että tilanne on tasapuolinen kaikille asiakkaille. Tallainen avoimuus helpottaa ostopäätöstä ja antaa asiakkaalle lisäaikaa totutella hintaan.


5. Teoksen värit

Teos myy helpommin, jos sen värimaailma on runsas ja miellyttävä. Se, mikä värimaailma vetoaa keneenkin, on tietenkin makuasia. Värikylläiset ja runsaat työt tuntuvat kuitenkin tekevän paremmin kauppansa kuin valjut teokset.


6. Teoksen aihe

Jos teoksen aihe on juuri nyt muodissa, siitä on helpompi saada parempi hinta kuin teoksesta, jonka aihe ei ole pinnalla. Klassikkoaiheista (muotokuvat, maisemat jne.) maksetaan myös enemmän kuin oudommista aiheista, ja niitä on helpompi saada kaupaksi.

Teoksen aihe on tietenkin vain yksi tekijä, joka vaikuttaa taideteoksen hintaan ja työn kaupaksi menemiseen. On selvää, että paras tulos ei välttämättä synny silloin, kun taiteilija pohtii teosta tehdessään liiaksi sen myyntiä ja unohtaa oman uniikin tyylinsä. On silti hyvä tiedostaa, että ihmiset ostavat taidetta koteihinsa pääasiassa kahdesta syystä: 1) teoksen värit miellyttävät ostajan silmää ja 2) teoksen aihe koskettaa.


7. Teoksen tunnemaailma

Myönteiset, iloiset ja positiiviset aiheet nostavat teoksen hintaa. Tämä on nähtävillä esimerkiksi huutokaupoissa: saman tekijän teoksista ne, joissa on positiivinen tunnelma, myydään korkeammalla hinnalla kuin synkkätunnelmaiset tai ahdistavat taulut. Myönteinen tunnemaailma nostaa hintoja, ja iloisesta taulusta ollaan valmiita maksamaan enemmän.

Ilmiön taustalla vaikuttaa ihmisten luontainen halu hakeutua myönteisten tunteiden äärelle. Ilo, positiivisuus ja elämänmyönteisyys vetävät katsojaa puoleensa. Iloinen teos voi olla ostajalle keino herättää iloisia tunteita hänessä itsessään.

Tämä ei silti tarkoita sitä, että synkkätunnelmaisia tauluja ei kannattaisi tehdä. Kaikille tunnemaailmoille löytyy ostajakuntansa. Jos jollekin tunnelmalle löytyy maalari, samalle tunnelmalle löytyy varmasti myös siitä kiinnostunut ostaja.


8. Teoksen laatu

Teoksen laatu on yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa teoksen kaupaksi käymiseen ja myös siihen, kuinka suurella summalla teos voidaan myydä.

Mitä laatu tarkoittaa? Laatu on tosiasioita teoksesta ja sen korkealuokkaisuudesta. Laatu on osaamista, hiottua lopputulosta ja vakuuttavia työtapoja. Laatu on luotettavuutta. Kun mietimme teoksen laatua, voimme miettiä sitä, heijasteleeko teos tekijänsä osaamista, ja millä tasolla tuo osaaminen on. Onko teos viimeistelty? Ovatko teoksessa käytetyt materiaalit korkealuokkaisia? Vaikuttaako teos yhdeltä tekijänsä parhaimmista töistä, vai syntyykö siitä keskinkertainen vaikutelma?


9. Toiminnan laatu

Teosten korkealaatuisuuden yhteydessä voidaan puhua myös koko toiminnan laadusta (ja laatumielikuvasta). Ostajalle käsitys taiteilijan toiminnasta voi olla varsin tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä, vaikka nämä tekijät eivät liittyisi itse myytävään taiteeseen mitenkään. Työhuonejärjestelyt, teosten toimitus asiakkaalle, asiakkaiden kanssa kommunikointi ja muu toiminta vaikuttavat väkisinkin yleiskäsitykseen laadusta. Heijastuuko taiteilijan toimista ammattitaito ja arvostus asiakasta ja työtä kohtaan, vai heikentääkö jokin toiminnan osa-alue laatumielikuvaa?

Jos taiteilijan toiminnasta heijastuu piittaamattomuus työskentelyä, omaa taidetta tai asiakasta kohtaan, teoksen myynti heikkenee, vaikka teos itsessään olisi upea. Toisaalta jos asiakkaat kokevat taiteilijan toimimisen kaikin puolin luotettavaksi ja "kaikki tuntuu olevan kunnossa", teoksia ostetaan helpommin ja vähän korkealtakin tuntuva hinta ei muodostu esteeksi.


10. Teoksen tiedot

Mitä enemmän teoksesta on tietoa, sitä enemmän teoksen hinta nousee. Tarkat tekniset tiedot kannattaa antaa, samoin tiedot teoksen taustoista, valmistumisajankohdasta ja muista teoksen syntyyn liittyvistä seikoista. Teknisten tietojen antamisesta ja teoksen synnyn kertomisesta ei ole koskaan mitään haittaa, ja lisätiedot kiinnostavasta työstä voivat olla ostajalle viimeinen ostamisen laukaiseva tekijä.


11. Teoksen uskollisuus taiteilijan omalle tyylille

Kun työ noudattelee taiteilijan tyypillistä tyyliä ja aiheita, siitä maksetaan enemmän kuin taiteilijan tyylistä täysin poikkeavasta työstä. En ole aivan varma, mitkä asiat ilmiön taustalla vaikuttavat, mutta veikkaisin sen liittyvän ihmisten taipumukseen jäljitellä toinen toisiaan. Vaikka suuri osa ostajista kertoo haluavansa täysin uniikin työn, loppujen lopuksi he ostavat samankaltaista, mitä joku muukin on jo ostanut. Ilmiö on tuttu myös muussa myynnissä: se, mitä muut ovat ostaneet, ohjaa voimakkaasti myös meidän ostopäätöksiämme.

Keskustelin aiheesta erään galleristin kanssa ja hän oli samoilla linjoilla. Hän toi esiin myös sen, että jos taiteilija on maalannut sarjan teoksia samasta aiheesta, sarjan jokaisen työn arvo nousee. Siitäkin huolimatta, että jokainen työ myytäisiin eri koteihin.

Edelläsanotun lisäksi tyylisuunnan tuttuus ja samaa aihepiiriä heijastelevat työt muodostavat asiakkaan mielessä selkeän ja yhdenmukaisen kokonaisuuden. Tällaisesta teosjoukosta on miellyttävä valita sitä omaa lempityötä. Jos teokset olisivat kaikki täysin erilaisia ja eri tekniikoilla tehtyjä, kokemus asiakkaalle olisi sekava ja vaikeasti käsitettävä. Tuttuus ja tyyliuskollisuus siis avittavat teosmyyntiä.


12. Teoksen myyntipaikka

Arvostetuissa myyntipaikoissa teoksen hinta nousee ja siitä ollaan valmiita maksamaan suurempia summia. Samasta työstä on mahdollista saada eri summa eri myyntipaikoissa. Ilmiö on mielenkiintoinen ja se liittyy kontekstiin: vertaamme kaikkea näkemäämme ja kokemaamme siihen, mitä on rinnalla. Teos ei siis koskaan ole esillä "yksin", vaan aina suhteessa ympäristöönsä.

Asia pätee niin internetissä kuin fyysisissäkin myyntipaikoissa. Jos rinnalla on huonolaatuista myytävää tai tavaraa, jota ei yleisemmin pidetä mitenkään kummoisena, meidän hyvä työmme ei ikävä kyllä erotu edukseen tässä yhteydessä. Käykin itse asiassa päin vastoin: työmme saa tartunnan huonosta ympäristöstä, ja lopputuloksena on teoksemme arvon alentuminen.

Kun mietimme teostemme kokonaismyyntiä pitkällä tähtäimellä, meidän kannattaa välttää taiteen arvoa alentavia myyntipaikkoja, kuten kirpputoreja ja nettihuutokauppoja, vaikka niistä saisikin pientä myyntiä aikaiseksi lyhyellä aikavälillä. Kyse on siitä, mihin haluamme taiteemme assosioituvan.


13. Työn koko

Työn kokoon liittyy kaksi asiaa. Ensinnäkin: suuremmista töistä maksetaan enemmän kuin pienemmistä töistä. Jos maalaamme pikkuruisia teoksia ja saamme niistä 400 € kappaleelta, miksemme samalla vaivalla maalaisi hieman isompia töitä, jolloin hinta nousisi aivan luonnostaan?

Toiseksi meidän on aiheellista miettiä sitä, minkäkokoisia töitä yleensäkin ostetaan. Galleristin kanssa keskusteltuani esiin on noussut ihan aito, tilaan liittyvä ongelma: Ihmisten kodeissa ei ole vapaata seinätilaa, tai sitä on jäljellä hyvin vähän. Varsinkin pääkaupunkiseudulla asutaan ahtaammin, eikä tauluille yksinkertaisesti löydy paikkaa. Vaikka kaikki olisi kunnossa ja ostajalla olisi tukko rahaa mukana, taulu voi jäädä ostamatta siitä yksinkertaisesta syystä, että se ei mahdu kotiin.


14. Työn tekniikka

Eri tekniikalla tehdyistä töistä ollaan valmiita maksamaan erilaisia summia. Piirustusten arvo on yleisesti ottaen mitätön, vaikka teos olisi tehty miten taitavasti tahansa.

Sen sijaan öljymaalauksista maksetaan huomattavasti enemmän, vaikka teos ei teknisesti ottaen olisi kovin ihmeellinen. Jostain syystä ainakin meidän kulttuurissamme juuri öljymaalauksia arvostetaan korkealle.

Akryylimaalaukset ovat nousemassa lähelle öljymaalausten arvostusta. Akvarellit ja grafiikka sen sijaan pyörivät omissa tyypillisissä hintaluokissaan.


15. Kehystys

Kehystys nostaa teoksen arvoa. Jos myymme maalauksiamme, grafiikkaamme tai piirustuksiamme, työt kannattaa aina kehystää myyntiä varten. Pelko siitä, että hieno kehys jotenkin veisi huomion itse työltä, on perusteeton. Kun kehys sopii teokseen, se nimenomaan korostaa työtä ja saa sen arvon nousemaan.

Toisaalta ajatus siitä, että "asiakas haluaa itse valita kehyksen työhön" on sekin epätosi useimmissa tapauksissa. Asiakkaat haluavat ostaa valmiin kokonaisuuden seinälleen sen sijaan, että he joutuisivat miettimään kehystystä erikseen.


16. Oheismateriaalit

Jos painatamme hyvännäköisen esitteen itsestämme ja taiteestamme, töidemme arvo kohoaa ostajan silmissä. Mielenkiintoista, mutta käytännössä todeksi havaittua.

Hyvä esite nostaa taiteilijan arvoa taiteilijana. Esite ikäänkuin korostaa taiteen parhaita puolia ja kertoo lisää syitä, miksi teokset kannattaisi ostaa. Asialliset esitteet ja muut oheismateriaalit antavat taiteilijasta ammattimaisen kuvan, mikä lisää luottamusta taiteilijaa kohtaan ja perustelee hänen taiteensa hintoja.


17. Taiteilijan tyylin yksilöllisyys

Taiteilijan tyylin yksilöllisyys nostaa teosten hintoja. Harva meistä pystyy keksimään mitään täysin ennennäkemätöntä, joka ilmiönä markkinoisi taidettamme puolestamme ja joka olisi niin uniikkia, että teoksemme myisivät itse itsensä. Ja jos joku tällaisen yksilöllisen ja muista poikkevan ilmaisun keksisikin, hänellä saattaisi olla haasteena pitäytyä omassa tyylissään vuosi toisensa perään.

Kahta samanlaista ilmaisijaa ei kuitenkaan tällä planeetalla tallustele, joten oman uniikin tyylin löytäminen on mahdollista. Jos taiteilija kykenee luomaan muista erottuvan tyylin, hän on onnistunut. Yksilöllinen, tunnistettava ja taiteilijan omasta persoonasta kumpuava ilmaisu on useimmiten seurausta syvällisestä itsetutkistelusta ja töiden pitkäaikaisesta tuottamisesta.

Taideterveisin,

Liisa

Palautetta kursseistamme


"Todella iso kiitos kurssista, kurssinne sisälsi juuri niitä piirtämisen perusasioita jotka itseltäni puuttuivat. Todella mielenkiintoista sekä innostavaa materiaalia , piirtämään voi todellakin oppia mutta vaan piirtämällä, itse sain valtavan kipinän oppia lisää ja aineistoahan täytyy käydä läpi vielä moneen otteeseen ennen kuin kaiken saa sisäistettyä. Piirtämisen aloittaminen on nyt paljon helpompaa kun osaa aloittaa oikeasta suunnasta ja koska minulla ei ole mitään suuria tavoitteita, kunhan piirtelen omaksi ilokseni ja ehkä vähän toistenkin, ei tarvitse kasata paineita, toisaalta ei koskaan tiedä mitä tulevaisuus tuo eteen. Jollain toisella kurssillanne tulen kyllä vielä olemaan mukana jossain vaiheessa. Verkkokurssista vielä sen verran että aamuihmisenä olen tykännyt kun asioihin voi paneutua ja tehdä juuri silloin kun itse on parhaimmillaan."

– Virpi Niilimaa

✤ ✤ ✤


"Hei, kiitos kurssista. Selkeät ohjeet ja tekemisen jaksotus, sopivan pituinen kurssi, hyvä kun on kommentointimahdollisuus ja kiva lukea muidenkin kommentteja. Hyviä esimerkkejä myös kuvin töistä. Minulla kävi niin, että kun olen joskus aikoinaan tehnyt harrastuksena akvarellia luulin että saan saman rentouden ja kivan tunteen tekemisessä. Mutta niinpä ei käynytkään ja itse asiassa totesin, että ei enää koskaan akvarellia minulle. Totesin että en osaa ollenkaan, en edisty, olen jumissa samassa. Niin sitä ihminen muuttuu. Tämä kokemus on ollut kuitenkin minusta erittäin hyvä ja tarpeellinen minulle, kohdata todellisuus. Kyse siis täysin minusta ei kurssista, suurkiitos hyvästä ja ammatillisesta kursista. Hyvää kesän jatkoa!"

– Marika Kumpulainen

✤ ✤ ✤


"Lämmin kiitos kurssista, siinä tuli tuhti paketti tietoa. Kurssi on ollut mielestäni todella mukaansatempaava ja mielenkiintoinen. Kyllä vaan, kurssi vastasi odotuksiani ja miten vaivatonta opiskelu oli tällä tapaa."

– Mirja Valtasaari-Lehtinen

✤ ✤ ✤


"Hyvä että teknisen tarkasti opastatte maalaustyön etenemistä. Näin tarkkaa ja konkreettisestikin helpommin käsitettävää opastusta ei löydy mistään maalausopaskirjoista! Kiitokset!"

– Jukka Ylävuo

✤ ✤ ✤