TAIDEKURSSIT

Tuomas Tuimala | 31.1.2018

Mitä aivoissasi tapahtuu, kun katsot taidetta?Aloitetaanpa asian tarkastelu visuaalisen kokemuksen näkökulmasta, eli siitä, mitkä näkemiseen liittyvät aivojen alueet aktivoituvat taidetta katsoessamme.

Näkeminenhän on aivotoimintaa, jossa itse silmä ja näköhermo toimivat kuin kamerana – välittämässä tietoa. Lähdetään siis liikkeelle siitä hetkestä, kun aivot alkavat prosessoida silmän välittämää informaatiota. Mitä siis aivoissa tapahtuu, kun katsomme taidetta?

Pähkinänkuoressa voidaan sanoa, että pääkopan uumenissa tapahtuu neljä asiaa. Ensin primaarinen näkökuori havaitsee rajat ja ääriviivat. Sitten sekundaarinen näkökuori tunnistaa värit. Tämän jälkeen sisempi ohimolohko tunnistaa objektit, ja lopuksi päälaen lohko määrittelee tilan ja syvyyden. Näin syntyy eheä näkökokemus.

Mutta mitä tapahtuu kaiken tämän jälkeen, kun näköaistimus on prosessoitu ymmärrettävään muotoon? Siirrymme nyt taiteen synnyttämään tunnekokemukseen.


Aivot ja esteettinen kokemus

Tutustutaanpa hieman siihen, mitä aivotutkijat ovat saaneet selville siitä, mitä aivoissa itse asiassa tapahtuu tunnekokemuksen näkökulmasta silloin, kun katsomme taidetta.

Neuroestetiikan alueella tehtyjen tuoreimpien tutkimusten mukaan on havaittu, että taideteoksen katsominen vaikuttaa meihin syvästi biologisella tasolla. Aivotutkijat ovat havainneet, että taideteoksen katsominen aktivoi voimakkaasti mielihyvän kokemiseen liittyvää aivoaluetta. Eräässä tutkimuksessa tämän aivojen alueen aktiivisuuden voimakkuuden havaittiin olevan sidoksissa siihen, kuinka paljon koehenkilöt pitivät näkemästään taideteoksesta. Huomattiin, että verenkierto aivojen mielihyväalueella oli sitä voimakkaampaa, mitä enemmän koehenkilö arvioi pitävänsä näkemästään taiteesta. Katsojan subjektiivisella arviolla on selvästi oma merkittävä osansa taiteen kokemisessa.

Mutta pitipä ihminen näkemästää tai ei, kuvataide vaikuttaa silti ihmiseen voimakkaasti. Miksi näin on? Vastaus löytyy peilisoluista.


Michelangelo ja peilisolut

On selvää, että ihmiset arvostavat kaunista taidetta ja saavat siitä mielihyvää. Mutta siihen, miksi taide vaikuttaa ihmisiin voimakkaasti, on olemassa syvä biologinen syy. Tämä syy on peilisolut.

Esteettistä nautintoa tutkineet neurologian asiantuntijat ovat saaneet selville, että peilisolut ovat tärkeässä roolissa siinä, miten ihmiset kokevat taiteen. Mistä peilisoluissa on kyse? Kyse on mekanismista, joka saa meidät samaistumaan näkemäämme, ikään kuin peilaamalla sitä. Peilisolut saavat meidät esimerkiksi säpsähtämään, kun näemme jonkun kokevan kipua. Peilisolut toimivat myös silloin, kun katsomme taidetta.

Miten siis peilisolut vaikuttavat esteettiseen kokemukseemme? Eräässä tutkimuksessa havaittiin jotain mielenkiintoista, kun koehenkilöt katsoivat Michelangelon "Paratiisista karkoitus" -maalauksessa olevaa kohtaa, jossa Aadam taivuttaa rannettaan taaksepäin välttääkseen Kerubin miekan. Huomattiin, että teosta katsoneiden henkilöiden ranteiden lihakset jännittyivät aivan kuin he olisivat itse taittaneet rannettaan kuten maalauksen Aadam. Tämä kertoo peilisolujen toiminnasta. Peilaamme siis automaattisesti itseemme sen, mitä näemme.


Samaistumme näkemäämme taiteeseen

Kaikki tämä osoittaa sen, kuinka syvästi samaistumme näkemäämme taiteeseen. Me kirjaimellisesti tunnemme taiteen kehossamme peilisolujen välityksellä. Tämä on automaattinen tiedostamaton reaktio, joka tapahtuu kehossamme itsellään. Kokemaamme esteettiseen mielihyvään taas vaikuttaa se, kuinka paljon me itse pidämme näkemästämme. Suoritettujen tutkimusten perusteella esteettisen nautinnon kokemus aktivoi aivojen mielihyväalueen.

Johtopäätös tästä kaikesta on se, että on tärkeää sekä luoda että katsoa hyvää taidetta. Siis sellaista taidetta, joka synnyttää katsojassaan esteettistä nautintoa. Näin ollen taidokkaalla taiteella voi olla mieltä yleittövä vaikutus. Myönteiset tunnetilat edistävät ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Terveisin,

Tuomas Tuimala

 

TAIDEKURSSIEN KURSSIT

Taidekurssien maalaus- ja piirustuskursseilla opiskelemme perustekniikoiden lisäksi aiheita myös pintaa syvemmältä. Sen lisäksi, että opettelemme käyttämään välineitä ja tarvikkeita sekä opimme perusteet kauniiden kuvien synnyttämiseen, syvennämme taiteellista itseilmaisua pohtimalla luovuutta, luomisprosessia, ideointia, taiteilijuutta ja sitä, mikä suhde itsellä on oman taiteen tekemiseen. Kursseillamme kehityt tietenkin teknisesti, mutta tekniikoiden hallitsemisen lisäksi opit uutta myös itsestäsi ja omasta taiteestasi.

Katso kurssivalikoimamme alta ja liity mukaan onnistujiin!