TAIDEKURSSIT

Liisa Tuimala | 1.1.2018

5 keinoa vaikuttaa oman taiteen arvoon


Tässä artikkelissa listaan viisi asiaa, jotka vaikuttavat siihen, kuinka helposti taiteilijan työt menevät kaupaksi ja kuinka suurella summalla ne sen tekevät.


1. Teoksen laatu

Hyvintehdyistä ja viimeistellyistä töistä maksetaan suurempia summia kuin niistä töistä, joiden valmistaminen tai loppuunsaattaminen on tehty "vasemmalla kädellä".

Taiteilijan tekninen osaaminen näkyy lopullisen työn laadussa. Mikäli työ on teknisesti keskitasoa tai sen alle, taiteilijan kannattaa harjoitella lisää ja opiskella tekemäänsä taidemuotoa joko ohjatusti tai itsenäisesti. Kun haluamme saada työmme kaupaksi hyvällä hinnalla, keskitymme hiomaan jokaisen yksityiskohdan kuntoon ja panostamme erityisesti viimeistelyvaiheeseen.

Laadukkaan teoksen valmistaminen vaatii lähes aina kärsivällisyyttä. Kärsivällisyyden puute onkin monilla syy siihen, että teokset jäävät viimeistelemättä tai niitä ei jakseta tehdä kunnolla alun alkaenkaan. Mikäli tunnistat itsesi tästä piirteestä, yritä venyttää omia kärsivällisyytesi rajoja ja opettele ajattelemaan teoksen tekemistä prosessina, jossa on useampia vaiheita. Kärsivällisyytesi kasvaessa myös teostesi laatu paranee.


2. Hyvät kuvat

Jos teoksia myydään netin välityksellä tai jos töitä on esillä sosiaalisessa mediassa, kuvien laatu nousee merkittäväksi tekijäksi, joka vaikuttaa ostajien mielikuviin teoksen arvosta. Kuvat kannattaa rajata hyvin (taustalla ei näy mitään turhaa) ja niiden tulee olla tarkkoja ja hyvälaatuisia. Laadukas käden jälki tässäkin piirteessä vaikuttaa myönteisesti omien töiden myyntiin.


3. Tarina teoksen takana

Kun työstä kerrotaan itse kuvan lisäksi myös sanallisesti, sen arvo nousee ostajien silmissä tai ainakin se koetaan helpommaksi ostaa. Tarinat vetoavat tunteisiin ja luovat sidettä katsojan ja kuvan välillä. Hyvä tarina voi saada asiakkaan kiintymään työhön siinä määrin, että hän haluaa ostaa työn.

Tarina voi liittyä työn aiheeseen tai teoksen syntyprosessiin. Tarinan tulee olla tietenkin hyvin laadittu. Ja kun tarina on hyvin laadittu, pituudella ei ole ylärajaa.


4. Teoksen myyntipaikka

Arvokkaissa myyntipaikoissa teoksen arvo nousee. Taiteilijan kannattaa välttää sellaisia myyntipaikkoja, joiden vaikutus myytävään taiteeseen on kielteinen, kuten kirpputoreja ja nettihuutokauppoja.


5. Signeeraus

Signeeraus vaikuttaa teoksen arvoon positiivisesti. Taiteilijan kannattaa aina signeerata työnsä näkyvästi. Jotkin taiteilijat haluavat kätkeä oman nimensä ja pysyttelevät piilossa kirjaamalla nimensä työn taakse tai kiilapuuhun. Tässä ei tietenkään ole mitään väärää, mutta todennäköistä on, että ostava asiakas arvostaa taiteilijan omakätistä signeerausta työn etupuolella. Taidehuutokaupoista tiedämme, että signeeraamattomien töiden arvo ei kohoa niin korkealle kuin niiden töiden arvo, joihin taiteilija on jättänyt allekirjoituksensa.

Rakkaudella,

Liisa

 

✤ ✤ ✤

Taidekurssien maalauskursseilla puhumme aina myös luovuudesta ja koko luomisprosessista. Emme keskity vain tekniseen suoritukseen vaan otamme tarkasteluun myös sen, millaisia maalareita me itse asiassa olemme. Mikä on juuri meille haastavaa, ja miten voimme voittaa omat esteemme. Kursseillamme on tilaisuus pohtia itseilmaisua pintaa syvemmältä.

Katso kurssivalikoimamme alta: